header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

TÌM ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI . . .

Gia đình Kỵ Binh đã tìm được Đồng đội :

KB BÙI VĂN SÁU TĐ 5 KB , Hiện ở tại Columbus , OHIO 43229 .

KB PHẠM XUÂN THU TĐ 5 KB , Hiện ở tại Baton Rouge , LA 70815 .

KB VŨ ĐÌNH LƯU TĐ 5 KB , Hiện ở tại Anaheim , CA 92704 .

Các chi tiết cá nhân đã ghi chú vào Database\\ Website http://www.ahtgbnamcali.com/ .

Xin Quý KB liên lạc với AHTGB Nam Cali để biết thêm tin tức của các KB trên qua
E-mail : daihoitgb2009@aol.com hoặc ahtgbnamcali@yahoo.com

Chúc mừng Gia đình Kỵ binh có dịp liên lạc với nhau.

Chúc sức khỏe các Chiến hữu Kỵ binh SÁU ; THU ; LƯU ; Hẹn Hội Ngộ .

AHTGB Nam California.

Không có nhận xét nào: