header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

ỦNG HỘ QUỶ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI . . .

Đáp lời kêu gọi của Ban Tổ Chức Đại Hội TGB 2009,

Kỵ Binh NGỤY GIA đã gởi ủng hộ $100.00 (USD) vào Quỷ Đại Hội .

Gia đình Kỵ Binh xin cám ơn Bạn GIA .
Chúc Bạn và Bữu quyến Vui khỏe, Hạnh phúc.

AHTGB Nam California.

Không có nhận xét nào: