header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

TÌM KIẾM ĐỒNG ĐỘI . . .

KB Nguyễn văn Hiển , Quảng Nam - Việt Nam muốn tìm kiếm

KB - T/S SANG Chi Đội 3/3/10 TK bị thương tại Đức Huệ ngày 6/4/75
mất 1 chân và 1 tay . . . Hiện nay ở đâu xin cho biết tin tức . . .

KB nào có tin tức của KB SANG xin thông báo về Hội AHTGB Nam Cali
hoặc E-mail về : hnguyenv48@yaho.com.vn

AHTGB Nam California.

Không có nhận xét nào: