header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

 Gia Đình Kỵ Binh
Thiết Giáp Binh / QLVNCH
Hội Ái hữu Thiết Giáp Nam Bắc California

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Kỵ Binh Thiếu Tá
TRẦN TỨ QUÍ
Cựu Chi Đoàn Trưởng, Chi Đoàn 2 Thiết Kỵ
Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh, Sư Đoàn 25 BB

Vừa tạ thế tại Orange County, California
Ngày 10 tháng 12 Năm 2021
Hưởng Thọ 74 Tuổi

Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Toàn thể Kỵ Binh
Thiết Giáp Binh / QLVNCH

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
Cùng chị Quí và Tang Quyến
Nguyện cầu Hương Linh Kỵ Binh Quí sớm an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

Lễ Phủ Cờ
Lễ phủ cờ sẽ được tổ chức tại 
Nhà Quàn St Patrick: 7820 Bolsa Ave
Midway City CA
Vào lúc 11:30 ngày 21 tháng 12 năm 2021.
Trân Trọng kính mời quý Anh Chị tham dự.
Chân Thành Cám ơn

Gia Đình Kỵ Binh
Thiết Giáp Binh / QLVNCH
Hội Ái hữu Thiết Giáp Nam Bắc California

Không có nhận xét nào: