header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin cùng
Thân Bằng Quyến Thuộc,
Gia Đình Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi là:
Chồng, Cha, Anh của chúng tôi:

Kỵ Binh Thiếu Tá

TRẦN TỨ QUÍ
Pháp Danh Quảng Phúc
Sanh ngày 22 tháng 9 năm 1947

Cựu
Chi Đoàn Trưởng, Chi Đoàn 2 Thiết Kỵ
Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh, Sư Đoàn 25 BB
Khóa 21 SQTBTĐ - Khóa 16 SQCB/TG

Vừa tạ thế tại Orange County, California
Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Nhằm ngày 07 tháng 11 năm Tân Sửu
Hưởng Thọ 74 Tuổi

Linh cữu hiện đang quàn tại:

Nhà Quàn: Địa chỉ 7820 Bolsa Ave, Midway City, CA 926555

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 21 tháng 12 năm 2021
Nhằm ngày 18 tháng 11 năm Tân Sửu

-        09:00 a.m – 10:00 a.m : Lễ Nhập Liệm, Phục Hồn, Thành Phục
-        10:00 a.m – 12:00 a.m : Thăm viếng.
-        12:00 p.m – 01:00 p.m : Lễ Quy Y Linh, Thuyết linh.
-        01:00 p.m – 01:30 p.m : Lời cảm niệm của tang quyến.
-        02:30 p.m : Lễ Khiển Điện . Di quan . Hỏa Táng.
-        04:00 p.m : Lễ An Linh, Phản Khốc tại Chùa Đại Giác
-        05:00 p.m : Hoàn mãn

Tang Gia Đồng Kính Báo
Vợ: Trương Bá Huê
Con Trai: Trần Duy Khôi
Em Trai: Trần Hữu Thiên, Trần Lục Phú
Em Gái: Trần Xuân Lan

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang 

Không có nhận xét nào: