header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Thông Báo

Website Đại Hội Thiết Giáp 2017
 đã hoạt động để loan tải thông tin Đại Hội rộng rãi đến
quý Niên Trưởng, Kỵ Binh, và Thân Hữu khắp nơi.
Xin bấm vào Nối Kết dưới đây để xem:
 
Hoặc

Không có nhận xét nào: