header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

THÔNG BÁO

Nam California ngày 31 Tháng 12 Năm 2015
 
Thông Báo Số: 12-2
 
v/v Thay đổi Ngày giờ viếng Đám tang.

Kính gửi quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh,
 
Ngày, giờ thăm viếng hiền thê của KB. Trần Văn Đứa được đổi lại như sau:
- Mười một giờ sáng(11:00 AM) , Thứ Tư (Wednesday)  ngày 06 Tháng 01 Năm 2016.
  Phòng số 2, nhà quàn Peek funeral home:
  7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 . Phone : 714-893-3525
- An táng ngày hôm sau, lúc 01giờ chiều Thứ Năm Ngày 07 Tháng 01 Năm 2016.
  Liên lạc:
  Kb.Nguyễn Hoàng Dũng (714) 797-8022

Không có nhận xét nào: