header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

PHÂN ƯU

Nhận được tin hiền thê của
Kb. Trần Văn Đứa là: 
 
Bà Phan Thị Hết
 
Sinh Ngày 13 Tháng 7 Năm 1943  tại Bà Rịa , Phước Tuy, Việt Nam.
Qua đời tại Bệnh viện UCI, nam California, Hoa Kỳ.
Lúc  6 giờ chiều ngày 22 Tháng 12 Năm 2015.

Chúng tôi, nhóm kỵ binh thân hữu và cùng khóa 16 SQCB/TG xin chân thành chia buồn cùng
Kỵ Binh Trần văn Đứa và Tang Quyến.
Cầu chúc hương linh Chị Đứa an bình nơi cõi vĩnh hằng.

Nhóm bạn cùng khóa và thân hữu:
kb. Ký quốc Gia, kb Trần Bích Thành, kb Trương gia Lương, kb Lê quan Vinh, 
kb Ngô văn Hồi, kb Nguyễn văn Hoàng, kb Trần tứ Quí, kb Đặng Quốc Bảo
kb Đinh văn Cho, kb Nguyễn Hữu Vui, kb Chu Tần, kb Trần Tuấn Kiệt.
kb Nguyễn Ngọc Sinh, kb Nguyễn quốc Khánh, kb Nguyễn chinh Phu, Võ Tiêu.


 

Không có nhận xét nào: