header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

PHÂN ƯU

Phân u'u
Được tin Thân mẫu của Kỵ-binh Cao Khắc Tiệp là :
Cụ bà Quả-phụ Cao Thám.
Nhũ danh: Maria Đỗ Thị Khuê.
Sanh ngày 10 Tháng 01 Năm 1923. Tại Nam-Định, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 9:30 PM Ngày 29 Tháng 11 Năm 2015
Tại Garden Grove, California, USA
Hưởng Thượng Thọ 93 Tuổi
Hai Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam, Bắc California đồng thành kính phân ưu đến tang quyến cùng Kỵ-binh Cao Khắc Tiệp, và nguyện cầu cho Linh hồn bà Quả-phụ Cao Thám, nhũ danh Maria Đỗ Thị Khuê sớm về nơi nước Chúa.
Ban Điều hành hai Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam, Bắc California
Thành kính phân ưu


Không có nhận xét nào: