header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Thông Báo

 
Kính Thông Báo

Chúng tôi vừa nhận được tin hiền thê của
Kb. Trần Văn Đứa là: 
 
Bà Phan Thị Hết
 
Sinh Ngày 13 Tháng 7 Năm 1943  tại Bà Rịa , Phước Tuy, Việt Nam.
Qua đời tại Bệnh viện UCI, nam California, Hoa Kỳ.
Lúc  6 giờ chiều ngày 22 Tháng 12 Năm 2015.

Chúng tôi dự trù đến thăm viếng : Lúc 10 giờ sáng  Ngày 07 Tháng 01  Năm 2016  ̣ (Thursday). Tại Peek  funeral home, 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 893-3525.  Phòng số 2Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 01 giờ chiều hôm sau. Ngày 08 Tháng 01 Năm 2016. (Friday)
Điện thoại Tang gia : (714) 897-0418, ( 714) 890-2261( Cell.)
 
Ban Điều hành Hội Ái-hữu Thiết giáp nam California kính báo.

Quí Kỵ binh và quí Niên trưởng muốn tháp tùng
thăm viếng, xin liên lạc với Kỵ binh Nguyễn Hoàng Dũng :  (714) 797-8022

Không có nhận xét nào: