header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Thông Báo Nội Bộ

                                      THÔNG BÁO NỘI BỘ
                                                                                                      No 3-15
Westminster Ngày 11Tháng 6 Năm 2015
BĐH. Hội Ái-hữu Thiết-giáp nam California sẽ tham dự và đặt vòng hoa  Ngày Quân-lực 2015 theo lịch trình sau đây:
 
***Đặt vòng hoa trong đêm Truy-điệu ( Chiều thứ Sáu, 19 tháng Sáu, 2015)Từ 6:00 giờ chiều đến 9:00 Tối
*** Tham dự Ngày Vinh-danh (Thứ Bảy,20 Tháng Sáu,2015) Từ 10:30 Sáng đến 3:00 chiều
Tai khuôn viênTượng-đài Chiến-sĩ Việt Mỹ
14180 All American Way Westminster, CA 92683
 
Kính mời quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh trong vùng đến tham dự đông đủ. Đề nghị mặc quân-phục, nếu có 
T/ m BĐH. Hội
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng
(714) 797-8022

Không có nhận xét nào: