header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Một Chút Quà Cho Đồng Đội


Nam California Ngày 11 Tháng 6 Năm 2015

Kính gửi  quí Niên trưởng, quí Kỵ-binh.

Theo tinh thần ngày Đại-hội Thiết-giáp-binh 2015. Tại SanJose, Và theo sự gợi ý của Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm về quĩ “Một chút quà cho Đồng Đội” thường được gọi nôm na là quĩ Thương Phế Binh.

Chúng tôi kêu gọi sự góp sức từ các địa phương để phát triển quĩ ngày càng thêm lớn mạnh. Mà việc đầu tiên là bổ sung nhân sự. Đề nghị  mỗi địa phương cử 1 Kỵ-binh vào Ban Điều Hành của quĩ, để thâu nhận hồ sơ TPB và QP mà các Kỵ-binh trong địa phương biết được, đồng thời theo dõi, cập nhật và phổ biến những tin tức liên quan đến Quĩ và thúc đẩy, khuyến khích sự đóng góp, giúp đỡ từ các Kỵ-binh trong phạm vi địa phương cư ngụ của mình. Với sự đóng góp tích cực về vật chất, công sức lẫn tinh thần từ khắp mọi nơi , tôi tin là quĩ “Một chút quà cho Đồng đội” sẽ phát triển hơn bao giờ hết. Để cho tất cảTPB và QP của binh chủng Thiết-giáp QL/VNCH đều được giúp đỡ như nhau, và chúng ta cũng có cơ hội mang chút niềm vui đến cho những đồng đội kém may mắn của mình, trong những ngày tháng cuối đời của họ.

Xin quí vị cung cấp HọTên, số phone, địa chỉ email của Kỵ-binh mà quí vị giới thiệu, Email về : dnkybinh@yahoo.com

Mong được đón nhận sự góp tay nhiệt tình của quí vị. Cầu chúc quí vị và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc.

Kính chào, trong tinh thần đoàn kết.

Tm. BĐH quĩ “Một chút quà cho Đồng-đội”

Kỵ binh Nguyễn Hoàng Dũng

Ghi chú: Vì chúng tôi không có đầy đủ địa chỉ của tất cả Địa-phương. Quí vị thấy nơi nào còn thiếu sót, nhờ quí vị chuyển giùm. Đa tạ

 

Không có nhận xét nào: