header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin trể: 
Hiền thê của Kỵ Binh NGUYỄN XUÂN ĐỨC thuộc TĐ17KB
Nhũ danh NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU vừa tạ thế
Tại bệnh viện Fountain Valley vào ngày 1 tháng Ba năm 2014,
Hưởng thọ 60 tuổi.
 
Toàn thể gia đình Kỵ Binh ARIZONA
Thành Kính Phân Ưu
Cùng
tang quyến và cầu nguyện hương linh chị XUÂN DIỆU sớm
Tiêu diêu miền Cực Lạc.

Gia đình Kỵ Binh Arizona:
KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình
KB Nguyễn Văn Tước và Gia đình

Không có nhận xét nào: