header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Cáo Phó- Hội AHTG/Nam California

 
Trân Trọng Thông Báo Tin Buồn
 
Kỵ Binh Đại Úy Dương Vĩnh Trường
Xuất Thân Khóa 26 SQTB. Thủ Đức
Nguyên Chi-đoàn-trưởng, Chi-đoàn 2/9 Thiết Kỵ.
Tôn giáo : Tin Lành
Đã tạ thế lúc 9:35 AM ngày Mồng 3 tháng 7 năm 2013
Tại bệnh viện Garden Grove, California
Hưởng Thọ 72 tuổi.
Linh cữu hiện được quàn tại
Peek Family Colonial Funeral Home
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683-- phòng số 1—
Điện thoại :(714) 893-3525
Thăm viếng: Ngày Thứ Bảy, 7-06-2013 Từ 3:00 PM đến 8:00 PM
Ngày Chủ nhật, 7-07-2013 Từ10:00 AM đến 5:00 PM .
Trưởng nữ: Dương thị Thanh Tuyền (714) 797-4329
Thứ nữ: Dương thị Thanh Thủy (714) 489-7180
BCH Hội Nam CA sẽ thăm viếng lúc 11:00AM Chủ nhật 7-07-2013
Kính mời quí Kỵ Binh trong vùng cùng tham dự.
 
Trân Trọng Kính Báo
Nguyễn Hoàng Dũng


Không có nhận xét nào: