header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU


Chúng tôi, gia đình KB TG ti Georgia
Xin thông báo cùng quý KB
các nơi.
 
Cu Thiếu Tá Nguyn Văn Sơn
Nguyên Chi Dơàn Trưởng CD1/20CX
 
Vừa t trn ti tư gia Atlanta, Georgia lúc 12.00 trưa ngày 27/7/2013
Nhm ngày 20 Tháng 6 AL năm Quý T. Hưởng Th 84 tui.
 
Trân Trọng Kính Báo
Gia đình KB TG Georgia.
 

 

PHÂN ƯU  
Được tin bun
 
Cu Thiếu Tá Nguyn Văn Sơn
Nguyên Chi Đoàn Trưởng CD1/20CX
 
Sinh tháng 12 Năm1929
Va T trn ti Atlanta lúc 12 :00 gi trưa ngày 27/7/2013
Tức Ngày 20 Tháng 6 AL năm Quý T.
Hưởng th 84 tui .
Chúng tôi toàn th KB và gia đinh
Xin thành tâm chia bun cùng tang quyến
Nguyn cu linh hn NT Sơn được an bình nơi ci Vĩnh Hng .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .
TM Hi KBTG/GA .
KB Nguyn Văn Răng

Không có nhận xét nào: