header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Phân Ưu

Nhận Được Tin
 
Kỵ Binh Đinh Văn Xuyên
Pháp danh Tâm Đức
Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh
Đã tạ thế lúc 13:40 ngày 12 tháng 3 năm 2013
Nhằm ngày mồng 1 tháng 2 năm Quý Tỵ
Tại Baylor Medical Center thành phố Garland, Texas
Hưởng thọ 65 tuổi.
 
Thay mặt toàn thể kỵ binh hải ngoại và trong nước
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến
Cầu chúc hương linh kỵ binh Xuyên
Được sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.
 
Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Và Toàn Thể Kỵ Binh Khắp Nơi 
 


Không có nhận xét nào: