header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013


                   THÔNG BÁO
 
 
Chúng tôi đã nhận được một số ý kiến đóng góp từ quý vị Niên Trưởng và kỵ binh các nơi yêu cầu Ban Tổ Chức sắp xếp thời gian tham dự ngày Tiền Đại Hội và cuộc viếng thăm Trường Thiết Giáp Hoa Kỳ một cách thuận tiện để có thể tham gia cả hai sự kiện trong ngày. Nhận thấy việc tham dự cả hai sự kiện trong cùng ngày là một việc rất khó thực hiện, Ban Tổ Chức chúng tôi đã đồng thuận đình hoãn chuyến viếng thăm Trường Thiết Giáp vào một dịp khác thuận tiện hơn. Chương trình ngày Tiền Đại Hội vẫn được duy trì như đã dự trù. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý Niên Trưởng và quý kỵ binh khắp nơi.


Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội 2013

Kỵ Binh Nguyễn văn Răng

Không có nhận xét nào: