header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Phân Ưu

Được Tin
Ông Nguyễn Hoàng Lâm
Bào đệ của Kỵ-binh Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
Vừa từ trần tại Việt Nam.
Thay mặt cho các Ban Chấp Hành Nam và Bắc California, Texas, Georgia,
và các chiến hữu kỵ binh khắp nơi, chúng tôi chân thành phân ưu đến
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng cùng gia đình,
Nguyện cầu cho hương linh ông Nguyễn Hoàng Lâm
Được thanh thản về cõi vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu.

Không có nhận xét nào: