header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

CHÚC MỪNG

TIN VUI
 
Nhận được Hồng Thiệp KB/Trần văn Thuận
SQCB/TG/56,TĐ/17KB
 
Sẽ làm Lễ Thành hôn cho
Thứ Nam Giuse Trần văn Phương
Kết Duyên cùng
Cô Maria Trần thị Ánh Nguyệt
 
Trưởng nữ của Ông Bà Trần minh Thịnh Thánh
Lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại Thánh Đường ST MARK
10 Dimar Court, Dingley VIC.3172 -AUSTRALIA
Lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy 10 tháng 11 năm 2012
Xin chúc mừng Hai Họ có được Dâu hiền ,Rể thảo
và chúc Hai Cháu trọn vẹn trong Tình Yêu
 
KB/Sydney/Australia

Không có nhận xét nào: