header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Tin Buồn

Nhận được tin Nhạc Mẫu của KB Lê Danh Sâm (TD15KB)
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nụ . Vừa qua đời lúc 7.00am thứ Hai 10/9/2012 tại Sydney - Australia . Hưởng thọ 83 tuổi ( 20/12/1929 - 10/9/2012 )
Xin thông báo đến qúy Anh .
Số đt Anh Sâm : 0401514003 (mob) - (02) 97862294 (H). Email : minhleẹ45@yahoo.com

Không có nhận xét nào: