header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Phân Ưu

Phân Ưu


Nhận được tin Nhạc Mẫu của KB Lê Danh Sâm (TD15KB)

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nụ

Vừa qua đời lúc 7.00am thứ Hai 10/9/2012 tại Sydney - Australia .
Hưởng thọ 83 tuổi ( 20/12/1929 - 10/9/2012 )

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh Hội Ái Hữu Nam và Bắc Cali
Xin chân thành chia buồn cùng Kỵ Binh Lê Danh Sâm và Tang Quyến.

Tm.Ban Chấp Hành HAHTG/NC
Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng

Không có nhận xét nào: