header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Phân Ưu

Nhận được tin buồn Nhạc Phụ của KB Nguyễn Văn Trọng là cụ:
Lorenzo Dương Văn Diệu
Dã được Chúa gọi về vào ngày 14 tháng 2 năm 2012 tại Bình Dương Việt Nam
Hưởng thọ 91 tuổi
Hội Ái Hữu Nam California xin chân thành chia buồn cùng KB Nguyễn Văn Trọng, chị Dương thị Trang, các cháu và tang quyến trước nỗi mất mát người thân yêu.
Nguyện cầu Linh hồn Lorenzo sớm hưởng cõi Vĩnh Phúc.

Thành Kính Phân Ưu

Thay mặt BCH HAHTGB/NC
Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng

Không có nhận xét nào: