header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Nhắn Tin

Tôi tên NGUYỄN VĂN THANH,trước ở C/D 2/9 T/K thuộc T/Đ9KB tôi rất muốn tìm lại cấp chỉ huy ngày xưa, xin hội giúp đỡ cám ơn, người tôi tìm là ,T/U tên ông là ANH (Anh, Ánh, Ảnh…), chi đội trưởng C/D 1 thuộc C/D2/9TK được biết ông đến L/A định cư thuộc diện H/O. VN ông ỏ tỉnh Sóc trăng, xin Hộii vui lòng giúp đỡ thành thật mang ơn, hay là chiến hữu nào biết, chỉ dùm cám ơn.
Điện thoại liên lạc, 6043061508 chân thành cảm tạ Hội Ky Binh VNCH. Kính chúc năm mới thắng lợi mới.

Không có nhận xét nào: