header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Chúc Mừng

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam California

Chúc Mừng Tân Ban Châp Hành
Hội Kỵ Binh Thiết Giáp Bắc Cali
Nhiệm Kỳ 2012 – 2014

Hội Trưởng : KB Bùi Đắc Thư - Điện thoại : (408) 839-9241
Địa chỉ : 2235 Ramish Dr - SJ -CA95131
Điện thư : thu_dac_bui@yahoo.com

Hội Phó Nội Vụ : KB Phạm Huy Khuê - Điện thoại : (408) 433-3806
Điện thư : khuehuypham@yahoo.com

Hội Phó Ngoại vụ : KB Phạm Kim Giao - Điện thoại : (408) 886-8028

Thơ Ký : KB Nguyễn Hồng Vủ - Điện Thoại : (408) 946-4290

Cố vấn : KB Võ Khắc Trường.

Cố Vấn: KB Trần Hữu Thành

Chân Thành Kính Chúc Tân Ban Chấp Hành thành công mỹ mãn
trong nhiệm kỳ được toàn thể anh em Kỵ Binh Bắc Cali tin yêu giao phó

Thay mặt Ban Chấp Hành HAHTGB/NC
Nguyễn Hoàng Dũng

Không có nhận xét nào: