header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Tìm Người Thân

KB LÊ VĂN CAO
Sq: 69/134.036 Trung úy . Th/đoàn 22 CX.
Mất tích ngày 30-4-75 tại mặt trận Long Khánh


Kính nhờ quí Niên trưởng và KB nhất là KB thuộc Th/đoàn 22 CX dò hỏi tin tức về KB Lê Văn Cao để thông báo cho gia đình biết trường hợp mất tích hay tử trận....Gia đình xin cảm ơn
Xin liên lạc : luudvu@gmail.com

Không có nhận xét nào: