header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Kính chị Ba và quí Anh.
Sau đây là danh sách các KB và gia đình, thân hữu đã đóng góp vào quĩ TPB trong kỳ Đại Hội tại Houston Texas ngày 28 và 29 tháng 5-2011 :

1 KB NT Hoàng Xuân Lãm $ 500.00
2 KB NT Tôn Thất Hoàng $100.00
3 KB NT Phan Hoà Hiệp $100.00
4 KBNT Lương Chi $100.00
5 Th/Đ 6 KB $270.00
6 KB La Minh Sơn $100.00
7 KB Ngụy Gia $40.00
8 KB Hà Ngọc Bé $100.00
9 KB Trần Thâm $50.00
10 D/S Diệu Thảo $100.00
11 KB Phạm Quí Thể $100.00
12 KB Nguyễn Đức Thạnh $30.00
13 KB Nguyễn Thanh Ngãi $100.00
14 KB Nguyễn Bổn $50.00
15 KB Huỳnh Văn Lâm $40.00
16 KB Hoàng Văn Thi $50.00
17 KB Phan Văn Thức $50.00
18 KB Phạm Kỳ $50.00
19 KB Hồng Thanh $35.00
20 KB Võ Tấn Công $35.00
21 KB Đỗ Văn Kiệu $100.00

Anh Thạnh phụ trách phần hành thủ quĩ cho biết có nhiều KB và gia đình, thân hữu đã đóng góp trong ngày Đại Hội nhưng không ghi tên.
Tổng cộng thu là $3,440.00.
( Anh Thạnh xin giử lại $200.00 sẽ giúp cho một TPB là KB trong Ch/đoàn của anh, hiện hoàn cảnh hết sức khó khăn mà anh mới biết nhân ngày Đại Hội, và đã gởi về Hội AHTG/NCA số tiền là $3,240.00.
Kính thông báo Chị và quí Anh rõ.
Nhờ anh Lương post danh sách lên trang nhà càng sớm càng tốt.
Kính chúc chị Ba và các Anh bình an ,vui khỏe. Kính Lưu Vũ

Không có nhận xét nào: