header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Trân Trọng Thông Báo

Ngày Tiền Đại Hội
(Ngày Gặp Gỡ Trước Đại Hội)
Thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2011 sẽ được tổ chức tại :


Nhà Hàng THIÊN PHÚ
ĐT: 281-568-1448 (trong khu Tượng Đài Việt-Mỹ)
11360 Bellaire Bvld - Houston TX 77072 - Đối diện Ocean Palace Restaurant


Trân Trọng
Ban Tổ Chức Đại Hội Kỵ Binh 2011

Không có nhận xét nào: