header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Thông Báo Khẩn

Trân Trọng Kính Thông Báo

Quý Kỵ Binh về tham dự Đại Hội Kỵ Binh 2011 tại Hous ton , Texas có nhu cầu đặt phòng tại Hotel Hilton Garden Inn - SW Houston cần lưu ý:

Để quý vị được hưởng sự giảm giá dành cho ĐHTGB, xin quý vị ghi tên sớm trước ngày 10 tháng 5, năm 2011. Nếu ghi tên đặt phòng sau ngày này, giá sẽ bình thường không được giảm.

Khi nào quý vị nhận được xác nhận (confirmation) của hotel, xin nhớ báo cho ban tổ chức ĐH (Bà Ba Sơn) ĐT: 281-556-5529, (KB Thạnh) 832-867-4585 hoặc email: dhkybinh2011@ymail.com để tiện việc theo dõi.

Xin cám ơn quý vị
Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Kỵ Binh
Bà Thái Minh Sơn

Không có nhận xét nào: