header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Thông Báo Lần 3

Trân trọng thông báo cùng Quý Kỵ Binh,

Để việc chuẩn bị và thực hiện Tập Kỷ Yếu Thiết Giáp Binh/QLVNCH được kết quả mỹ mãn nhân dịp Đại Hôi Kỵ Binh 2011 tại Houston, Ban Tổ Chức Đại Hội kính mong quý Niên Trưởng và Kỵ Binh (kể cả các quý vị vì lý do bất khả kháng không thể về tham dự Đại Hội...) gởỉ về cho chúng tôi các chi tiềt sơ lược tiểu sử cá nhân cho trang Kỹ Yếu ĐH 2011 như sau:

Tên ................ năm sanh .........quê quán ..............
Quân trường Đà lạt / Thủ Đức / Đồng đế: Khoá: .......
Quân trường Thiết Giáp: Khóa: .......CBTG -K: .......TCTG -K:.......CCTG
Các đơn vị TG : Th-Đoàn ...... Lữ Đoàn ......
Đến Hoa Kỳ năm ....... chương trình H.O...... ODP.......
Hiện cư ngụ tại : .................... Tiểu Bang .................
Điện thoại liên lạc : ................................. Home / Cel

Xin quý vị gởi kèm theo hình ảnh cá nhân và tập thể mà quý vĩ đang có (nếu có hình ảnh cũ thì càng quý)

Thư từ và hình ảnh xin gởi về địa chỉ:

Nguyễn văn Thạnh
11534 Harwin Dr.
Houston, TX 77072

Quý vị cũng có thể gởi bằng E-Mail về các địa chỉ sau đây:

dhkybinh2011@ymail.com hoặc dhkybinh2011@gmail.com

Xin chân thành cám ơn quý niên trưởng và kỵ binh.
Ban Tổ Chức Đại Hội Kỵ Binh 2011 Houston, TX

Không có nhận xét nào: