header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Tin Khẩn

Xin khẩn cấp kính thông báo đến quý vị niên trưởng và kỵ binh:
Kẻ gian (hacker?) đã đột nhập và mạo danh anh Thuyên để xử dụng địa chì email của anh Bùi đức Thuyên (Pauldbui@yahoo) dể kêu gọi giúp đỡ vời nội dung bằng tiếng anh như sau:

"Hope you get this on time,Am sorry I didn't inform you about my trip to Spain for a program,I'm presently in Madrid and am having some difficulties here because i misplaced my wallet on my way to the hotel where my money and other valuable things were kept.I want you to assist me with a loan of (2,600 Euro = 3,300 Dollars) to sort-out my hotel bills and to get myself back home.I have spoken to the embassy here but they are not responding to the matter effectively,I will appreciate whatever you can afford to assist me with,I'll refund the money back to you as soon as i return,let me know if you can be of any help.I don't have a phone where i can be reached.Please let me know immediately if you can be of help to my situation. Regards".

Nếu anh nhận đươc email này thì xin huỷ ngay lập tức. Anh Lê Sơn đã liên lạc với anh Thuyên và anh hiện còn đang ỏ tại nhà không hề đi đâu hết. Khi anh thuyên có địa chỉ email mới sẽ thông báo đến quý vị ngay. Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị.
Trân Trọng
Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Thiết Giáp /NC

Không có nhận xét nào: