header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Cáo Phó

Vô cùng thương tiếc báo tin quý Huynh Đệ Chiến Hữu QLVNCH,
và thân bằng quyến thuộc gần xa :
Chiến Hữu NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
Cựu Đại Tá QLVNCH

SVSQTB Khóa 5 / Vì Dân
Trưởng Phòng 3 / Sư Đoàn 3 Dã chiến
CHT/Lực Lượng Cảnh Sát Dã Chiến
Chủ Sự Phòng HQ/HL Sở Kỹ Thuật
Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân Quân Đoàn 2
Tiểu Khu Phó Tiểu Khu Bình Định
Phụ Tá Hành Quân Sư Đoàn 5 Bộ Binh

Đã tạ thế hồi 14 giờ 23, ngày 26 tháng 1, 2011
nhằm ngày 23 tháng Chạp, năm Canh Dần.
Hưởng thọ 77 tuổi

Linh cữu quàn tại:

Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary
2363 South Manchester Ave.
Anaheim, CA. 92802
(714) 634-1981

Lễ Nhập Quan & Lễ Phủ Cờ VNCH:

- Thứ Bẩy, 29/01/2011 hồi 9:00 giờ sáng

Thăm Viếng:

- Thứ Bẩy, 29/01/2011 từ 10 giờ đến 18 giờ
- Chủ Nhật, 30/01/2011 từ 09 đến 12 giờ

Lễ An Táng:

- Chủ Nhật, 30/01/2011 hồi 13 giờ

TRÂN TRỌNG KHẤP BÁO

Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ
Vũ Trọng Mục

Không có nhận xét nào: