header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Tìm thân nhân

Cố Th/úy Đỗ Trinh Chiến
Khóa 56 SQCB/TG
Đã hy sinh tại mặt trận Dầu Giây ngày 12 tháng 4 năm 1975
Như trong bài "Quốc lộ 20,hành lang của tử thần" post trên www.thietgiap.org.
Kính nhờ tất cả KB. khóa 56 SQCB/TG và ai biết tin tức gì của gia đình Th/úy Chiến (cha tên : Đỗ Đình Quân trước 75 làm việc tại ty Bưu điện Tuy Hòa) xin liên lạc với tôi. Xin cảm ơn .
Vũ đình Lưu email : luudvu@gmail.com

Không có nhận xét nào: