header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

PHÂN ƯU

Nhận được tin nhạc phụ Kỵ Binh Lê văn Mạnh

Cụ Ông PHÙNG TƯ THÀNH

Vừa qua đời tại Alhambra - CA
Toàn thể anh em Ky Binh Houston – TX
Thành kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông PHÙNG TƯ THÀNH
Sớm siêu thoát nơi cỏi vĩnh hằng .

KB Thái minh Sơn

Không có nhận xét nào: