header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Bản Tin Ban Chấp Hành

Ngày 19 tháng 9 năm 2010, KB Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng, đă tổ chức một buổi họp tại nhà riêng để bàn thảo một số vấn đề cấp thiết liên quan dến sinh hoạt của Hội Ái Hữu TGB Nam California. Tham dự buổi họp gồm có các anh Hội trưởng, các anh Phó Hội Trưởng cùng các kỵ binh thành viên Ban Chấp Hành và một số kỵ binh được mời.

Trong buổi họp này, Ban Chấp Hành đã bàn thảo và chính thức xác định nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu TGB Nam California như sau:

BAN CỐ VẤN: (Không thay đổi)

BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Hoàng Dũng: Hôi Trưởng, Kiêm Phó Biên Tâp thietgiap.org
Lê Sơn: Phó Hội Trưởng Nội Vụ, kiêm Thủ Quỹ Quỹ Điều Hành Hội, kiêm Biên Tập Viên thietgiap.org
Đặng Tấn Đởm: Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ, kiêm Biên Tập Viên thietgiap.org.
Ngụy Gia: Tổng Biên Tập thietgiap.org. kiêm Ủy viên Thông tin.
Vũ Đình Lưu: Thủ Quỹ Quỹ Tương Trợ Thương Phế Binh
Bùi Quốc Thái: Thư Ký

Ngoài những thành viên nêu trên, Hội Trưởng Nguyễn Hoàng Dũng cũng đã và đang mời thêm một số thành viên để đặc trách những hoạt động không thường xuyên của Hội. Những thành viên này sẽ được Ban Chấp Hành thông báo khi hoàn tất.

Cùng trong dịp này anh Dũng đã tường trình về tiến triển trong việc hợp thức hóa tư cách pháp nhân của Hội với sự giúp đỡ của một văn phòng Luật Sư, và xác định danh sách thành viên thường trực theo luật định gồm: Hội trưởng, thư ký và hai thủ quỹ để tiến hành hoàn tất thủ tục hơp pháp hóa Hội Ái Hữu TGB Nam California một tổ chức vô vị lợi tại California.

Ban chấp hành cũng đã bàn thảo về hiện trạng thiếu hụt của quỹ Yểm trợ Thương Phế Binh và quyết định phát động một đợt kêu gọi mới dùng cả 3 phương tiện truyền thông: Website www.thietgiap.org, điện thư (e-mail), và bưu điện để kêu gọi lòng hảo tâm của toàn thể kỵ binh tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Ban chấp hành dự trù sẽ tổ chức họp mặt TGB Nam Cali năm 2011 vào dịp Tân niên (khoảng tháng 3/2011) thay vào ngày Phù Đổng như thường lệ (tháng 5/2011) vì lý do trùng hợp với Đại Hội TGB 2011 tại Houston.

Riêng việc tổ chức đi Houston tham gia Đại Hội TGB 2011 bằng đường bộ, anh Ngụy Gia sẽ phối hợp liên lạc với anh em Bắc và Nam Cali để xem nếu có đủ người tham gia thì BCH mới liên lạc thuê bao xe đò và lập chương trình du hành.

Ngày 19 tháng 9 năm 2010
Thay mặt Ban Chấp Hành
KB Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng

Không có nhận xét nào: