header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin Buồn

Ky Binh TRẦN TẤN PHONG
Khoá 19 SQTB, Khoá 14 CBTG
Thiết Đoàn 9 KB, Thiết Đoàn 21/CX

Vừa mới qua đời ngày 13 tháng 7 năm 2010
Tại Houston hưởng thọ 70 tuổi.

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH
Xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh kỵ binh Trần Tấn Phong
Sớm an vui nơi cõi vĩnh hằng
Các Hội Ái Hữu Nam và Bắc California

Không có nhận xét nào: