header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc và Nam Cali xin báo tin buồn :

Cụ Bà NGUYỄN THỊ HIẾU

Nhạc Mẫu của Trung Tá Nguyễn Văn Liên
Thiết Đoàn Trửơng Thiết Đoàn 22 CX
Vừa từ trần tại San Jose ngày 11-07-2010, hưởng thọ 97 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tại OAK HILL Memorial Park, 300 Curtner Ave, San Jose.
Lễ hỏa thiêu lúc 11:00 sáng ngày thứ năm 15-07-2010.

Hội Ái Hữu TG Bắc Cali và Nam Cali đồng thành kính phân ưu

Chia buồn : Điện thoại (408) 937-1052
Hội Ái Hữu TG Bắc Cali xin mời các KB có mặt lúc:
10:00 sáng tại Oak Hill
Để dự lễ tiễn đưa nhạc mẫu niên trưởng Liên đến nơi hỏa thiêu.

Không có nhận xét nào: