header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

PHÂN ƯU

Nhận được Tin Buồn
Nhạc Mẫu của KB NGUYỄN VĂN LIÊN
Cụ Bà NGUYỄN THI HIẾU
vừa thất lộc ngày 11/7/2010 tại San Jose
Hưởng thượng thọ 97 tuổi
Chúng tôi gia đình Ky Binh Houston thành kính
chia sẽ sự mất mát lớn lao nầy cùng tang quyến .
Nguyện cầu hương linh
Cụ Bà NHUYỄN THI HIẾU
Sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đại diện anh em Ky Binh Houston
KB Thái minh Sơn

Không có nhận xét nào: