header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

KỸ NIỆM THÁNH TỔ TGB - QLVNCH

CHÚC MỪNG

Kính gởi Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam California

Nhân Ngày Kỹ Niệm Thánh Tổ Thiết Giáp Binh QLVNCH,
Ngày Hôi ngộ của Quý Hội Ái Hữu TGB Nam California.

Tôi và Gia Đình kính Chúc Quý Niên Trưởng, Quý Chiến hữu Kỵ Binh và Gia Đình được nhiều Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành công trong mọi lãnh vực.

Cầu chúc Quý Hội AHTGB Nam California không chỉ có mội ngày vui họp mặt mà Tình Huynh Đệ Kỵ Binh vẫn luôn khắng khít, cùng nhau Hợp tác để Phục vụ nêu cao Tinh thần Oai hùng của Binh chủng Thiết Giáp Binh - QLVNCH .

Ước ao Quý Hội sẽ có một Tân Ban Chấp Hành tha thiết với Binh chủng để hợp tác làm việc, duy trì mọi Sinh hoạt ngày càng kết quả trong Nhiệm kỳ 2010 - 2012 sắp đến .

Trân trọng kính chào trong Tinh thần Đoàn kết Huynh Đệ Kỵ Binh.

Kỵ Binh Mục Sư Đoàn Chí Sanh
Cựu Hội Trưởng Hội AHTGB Nam Cali 2008 - 2010.

Không có nhận xét nào: