header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

HOP TONG KET ĐHN TGB 2009

Trân trọng thông báo :

Ban Tổ chức Đại Hội Ngộ TGB 2009 đã họp tổng kết Kỳ ĐHN 2009
vào lúc 09 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2009 tại nhà riêng KB Lê Sơn.

Sau khi thảo luận những việc cần tiếp tục tiến hành để gởi DVD và CD
sinh hoạt trong hai ngày 23 và 24/5/09 đến toàn thể Kỵ Binh cũng
như các gói quà tặng đến các Tham dự viên giờ chót không về dự được .
Ban Tổ chức đã tổng kết sổ sách và kết toán như sau :
1.-Tiền gây Quỷ Thương phế binh thu được tại chỗ : $6,770.00
Tiền KB Nguyễn Long bán CD gây quỷ TPB tại chỗ : $1,626.00
Tiền KB Nguyễn Long bán CD gây quỷ tại nhà riêng : $488.00
Tiền KB Giang văn Hai nhận tại nhà hàng : $250.00
Cọng tạm : $9,134.00
2.-Tiền Quỷ Tổ chức ĐHN còn thừa lại chuyển qua quỷ
Thương phế binh cùng ngày. : $2,340.00
Tổng cọng : $11,474.00
Tính đến ngày 01 tháng 6 năm 2009 Quỷ TPB/QP như sau:
Quỷ TPB/QP củ còn lại là : $4,352.00
Giao thêm trong ngày 31/05/2009 là : $11,474,00
Quỷ TPB/QP hiện có : $15,826.00
Số Thương phế binh và Cô Nhi Qủa Phụ hiện nay đang tiếp tục
tương trợ là 135 người .
Từ đây đến cuối năm 2009 Quỷ TPB/CNQP sẽ lần lượt gởi quà về tận
tay các TPB và CNQP/TGB tại quê nhà.
Để có thể duy trì được mức tồn quỷ và tương trợ cho năm tới, xin Quý
Kỵ Binh hảo tâm vẫn tiếp tục gởi yểm trợ về Ban Tương trợ TPB/CNQP
của Hội Ái Hữu Nam California theo sự ủy thác của Quý Kỵ Binh.

Ban Tổ chức chân thành Cám ơn Toàn thể Quý vị Tướng Lãnh, Quý
Niên trưởng, Quý Kỵ Binh đã góp phần tích cực Công sức, Tài chánh,
Thì giờ và hăng hái về dự Đại Hội Ngộ 2009 góp phần thành công Kỳ
Đại Hội Ngộ năm nay tại Thủ Đô Tỵ Nạn Little Sài Gòn.

Hẹn Hội Ngộ vào năm 2011 tại Houston , Texas.

Kể từ ngày 01/06/2009 Ban Tổ Chức chính thức chấm dứt nhiệm vụ.
Mọi việc điều hành nội bộ Hội AHTGB Nam California và kết hợp với
Kỵ Binh khắp nơi do Ban Chấp Hành Hội AHTGB Nam California đãm
trách.

Trân trọng.
Ban Tổ Chức Đại Hội Ngộ Thiết Giáp Binh 2009.

Không có nhận xét nào: