header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

TÌM THÂN NHÂN

Ông HOÀNG HẢI - Hiện ở tại South Dakota muốn tìm thân nhân là :

Thiếu Tá TRẦN HOÀNG LONG - Phòng 2 BTL / LĐ II KB
Có Vợ tên là PHƯƠNG sống ở Bình Dương - Việt Nam
Mất tích năm 1975.

Quý vị nào có tin tức gì liên quan đến Th/Tá LONG xin vui lòng liên
lạc và báo tin cho Ông HOÀNG HẢI đ/t số 701-373-5831

Trân trọng cám ơn.

AHTGB Nam CAlifornia

Không có nhận xét nào: