header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Phân Ưu

 
PHÂN ƯU
 
Được tin buồn:
 
Kỵ Binh NGUYỄN XÁ
 
Cựu Chi Đoàn Trưởng 3/19TK, 2/19TK
 
Đã về nước Chúa lúc 10:51 tối ,
Ngày 7 tháng 6 năm 2019
Tại Utah, USA
Hưởng thọ 72 tuổi
 
     Tập thể Kỵ Binh QLVNCH xin
Chân thành chia buồn cùng Chị Xá và Gia đình.
Nguyện  cầu linh hồn Anh  Nguyễn Xá sớm được hưởng
Nhan Thánh Chúa.
 
 
Kỵ̣ Binh QLVNCH Đồng Kính Phân Ưu

Không có nhận xét nào: