header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

PHÂN ƯU

ĐƯỢC TIN TRỄ
 
CỰU ĐẠI TÁ
 
DƯƠNG HIẾU NGHĨA
 
Đại Tá Thiết Giáp Binh QLVNCH
Thượng Tọa Thích Không Như
Nguyên Tỉnh Trưởng Vĩnh Long
 
Đã mãn phần vào lúc 8:30 sáng ngày 14 tháng 4 năm 2019
Nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Thành phố Pasco, Washington
Hưởng thọ 94 tuổi
 
Đã hỏa táng lúc 15:00 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2019
 
Gia Đình Thiết Giáp Nam California vô cùng xúc động,
xin thành thật chia buồn cùng Bà Dương Hiếu Nghĩa và tang quyến.
Xin nguyện cầu hương linh Đại Tá sớm siêu sanh Tịnh Độ̣.
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HỘI ÁI HƯU THIẾT GIÁP NAM CALIFORNIA

Không có nhận xét nào: