header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Phân Ưu

PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Bào đệ của KB Võ Khắc Trường là:
Ông VÕ HOÀNG SANG
Tức Nghệ Sỹ Cải Lương   DŨNG MINH SANG
Đã từ trần lúc 11 giờ tối ngày 25 tháng 7 năm 2015
Tại Saigon Việt Nam
Hưởng thọ 64 tuổi

Toàn thể Kỵ Binh Nam và Bắc California xin chia buồn cùng
 KB Võ Khắc Trường và tang quyến
Xin nguyện cầu cho hương linh của ông VÕ HOÀNG SANG
Được yên vui nơi cỏi vĩnh hằng.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Kỵ Binh Nam-Bắc California.Không có nhận xét nào: