header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn
Bào Đệ của Kỵ Binh Võ Khắc Trường
 Ông Võ Hoàng Sang
Sinh năm 1952 vừa qua đời tại Việt Nam 
Ngày 25 Tháng 7 Năm 2015

Kỵ Binh Nam và Bắc California chân thành chia buồn cùng
Kỵ Binh Võ Khác Trường và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Võ Hoàng Sang sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 

T/M BĐH Các Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng
Kb. Bùi Đắc Thư
 


Không có nhận xét nào: