header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa nhận được tin từ Arizona do KB Lê Quang Thảo và KB Lê Quan Vinh thông báo:
 
Kỵ Binh Trung Úy Nguyễn Xuân Tân
Chi Đoàn Phó Chi Đoàn 2/3 Thiêt Kỵ
 
Vừa từ trần tại Việt Nam
Lúc 21 giờ 42 phút ngày 20 tháng 9, năm 2013 (Ngày giờ nhận tin tại California).
Chi tiết sẽ thông báo khi nhận được đầy đủ.
Trân trọng thông báo cùng toàn thể Kỵ Binh trong và ngoài nước.


Không có nhận xét nào: