header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Phân Ưu

Được tin Nhạc Phụ Bác Sĩ Phạm văn Chất

Cụ Ông NGUYỄN HỮU THỜI
Vừa mãn phần ngày 25/6/2013 tại Dallas, Texas
Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi

Gia đình Ky Binh Houston thành kính chia buồn cùng
Bác Sĩ và Bà Phạm văn Chất .
Xin nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm siêu thoát nơi
miền vĩnh cửu.
 
Thay mặt Gia Đình Kỵ Binh Houston, Texas
Thái Minh Sơn
 Không có nhận xét nào: