header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Tin Vui

Tin vui..tin mừng...

KB Lê bá Nam sẽ làm lễ Thành-Hôn cho Trưỡng-Nam là:

Lê bá Việt

Hôn lễ được cử hành ngày 26 tháng 5 năm 2012, Tại Tampa ,FL 33616.

Gia Đình KB Georgia Chúc mừng Anh Chị Nam có được Dâu hiền, và …
lẹ lẹ có cháu bồng…
 
Thay mặt Gia Đình KB Georgia
KB Phạm Khánh Hoài

Không có nhận xét nào: