header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Phân ưu

Nhận được tin Thân Mẫu của Chị Hoa Huỳnh là


Bà LÊ SANH HƯƠNG RÁNG


vừa mãn phần tại Việt Nam - ngày 16/4/12 .
Chúng tôi xin gởi lời Phân Ưu đến gia đình Kỵ Binh VÕ KHẮC TRƯỜNG .
Nguyện cầu xin hương linh người quá cố đời đời
siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng

Gia Đình KỴ BINH Houston thành kính Phân Ưu

Không có nhận xét nào: