header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

PHÂN ƯU
Nhận được tin: Bà NGUYỄN YẾN JENNY


Phu nhân của KB TRƯƠNG VĂN HÀM, TĐ18KBvừa qua đời tại San Jose, California ngày 24 tháng 10 năm 2011


Toàn thể Gia Đình Kỵ Binh ARIZONAthành thật chia buồn cùng KB Trương Văn Hàm và tang quyến.


Cầu nguyện hương linh Bà NGUYỄN YẾN JENNY sớm về cõi VĨNH HẰNG.


Gia Đình Kỵ Binh Arizona:

KB Nguyễn Đức Dung và Gia đình

KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình

KB Lê Quan Vinh và Gia đình

KB Lê Quang Thảo và Gia đình

KB Tô Quang Trực và Gia đình

KB Ngô Văn Hân và Gia đình

KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình

Không có nhận xét nào: