header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Phân Ưu

Hay tin Thân phụ cùa KB Hồ thanh Nhã là
Cụ ông HỒ HỮU ĐỘ
Vừa thất lộc tại Bến Tre Việt Nam.
Chúng tôi, nhóm Kỵ Binh Thiết Đoàn 5 và Thiết Đoàn 6 KB
Xin gởi lời chia buồn cùng KB Hồ thanh Nhã và gia quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Hồ Hữu Độ
Sớm siêu thoát nơi miền lạc cảnh.
Đại diện Gia Đình Kỵ Binh Houston
Ky Binh Thái minh Sơn

Không có nhận xét nào: